بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/12/03
کل خالص ارزش دارائی ها 1,562,235,493,111 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 23,589,458 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 23,589,458 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 23,843,150 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 66,226

صندوق سرمایه‌گذاری بورسیران

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/04/27

مدیر صندوق:

كارگزاري بورسيران

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

مدیران سرمایه گذاری:

ارش آقا قليزاده خياوي

حسابرس:

موسسه حسابرسي دايا رهيافت

نمودار‌ها