بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/06/26
کل خالص ارزش دارائی ها 3,576,341,188,132 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 58,456,050 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 58,456,050 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 59,272,581 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 61,180

صندوق سرمایه‌گذاری بورسیران

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/04/27

مدیر صندوق:

كارگزاري بورسيران

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

مدیران سرمایه گذاری:

بهاره عزآبادي، زينب زارعي، آرميشا سعديان

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي شراكت

نمودار‌ها