بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/06/26
کل خالص ارزش دارائی ها 1,653,682,764,789 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 23,642,616 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 23,642,616 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 23,880,708 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 69,945

صندوق سرمایه‌گذاری بورسیران

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/04/27

مدیر صندوق:

كارگزاري بورسيران

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

ضامن نقد شوندگی:

كارگزاري بورسيران ? شركت سرمايه گذاري صنايع ايران, شركت سرمايه گذاري صنايع ايران

مدیران سرمایه گذاری:

ارش آقا قليزاده خياوي

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي شراكت

نمودار‌ها