اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/20
کل خالص ارزش دارائی ها 3,223,290,496,449 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 249,577,274 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 249,577,274 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 251,307,030 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 12,915

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/04/27

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان پاداش سرمايه

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فاطر

مدیر ثبت:

كارگزاري بورسيران

مدیران سرمایه گذاری:

حميدرضا ترحمي هرندي، مهدي كارنامه حقيقي، امير صالحي

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي شراكت